Share/Bookmark
Endpoint Security: Kaspersky TV
Endpoint Security: 'Why Complexity is Security's Worst Enemy'
Endpoint Security For Business: Kaspersky as a 'Leader'
 
 • Khám phá công nghệBẢO MẬT MỚI
   
 • Xem kênh thông tinĐỘC QUYỀN
   
 • Nhận tài liệuTHAM KHẢO
   
 • Người dẫn đầuKASPERSKY
   
ENDPOINT SECURITY CHO DOANH NGHIỆP
Advanced
Bảng điều khiển Quản lý Hợp nhất

Công nghệ Kaspersky, gồm bảng điều khiển quản lý, là một phần của nền tảng duy nhất, giúp dễ thiết lập chính sách CNTT.

Chống phần mềm độc hại cho Máy trạm

Với giải thưởng dành được, tính năng dễ dàng quản lý trong việc phòng chống phần mềm độc hại đem lại cho bạn nhiều thời gian để tập trung vào việc kinh doanh hơn

Chống phần mềm độc hại cho Máy chủ tập tin

Chống phần mềm độc hại nghiêm ngặt giúp bảo vệ máy chủ, giảm nguy cơ phát tán phần mềm độc hại trên toàn mạng.

Bảo mật Di động

Các công cụ bảo vệ và cấu hình cho phép triển khai di động an toàn – ngay cả trên thiết bị của nhân viên.

Quản lý Thiết bị Di động

Các công cụ quản trị thuận tiện để tạo cấu hình an toàn cho thiết bị di động – bao gồm các tính năng giúp có được chiến lược BYOD an toàn.

Kiểm soát (Ứng dụng, Thiết bị, Web)

Kiểm soát chi tiết các ứng dụng, thiết bị và cách nhân viên truy cập và sử dụng web – giúp nâng cao bảo mật và năng suất.

Mã hóa

Bảo mật cho tập tin, thư mục, toàn bộ ổ đĩa hay thiết bị – ngay cả khi chúng bị đánh cắp.

Quản lý Hệ thống

Đơn giản hóa hệ thống quản lý – bao gồm quản lý bản sửa lỗi, quản lý tài sản và cấp quyền – giúp tăng hiệu suất CNTT.

Kết hợp công nghệ bảo mật và hiệu quả công việc
Select
Bảng điều khiển Quản lý Hợp nhất

Công nghệ Kaspersky, gồm bảng điều khiển quản lý, là một phần của nền tảng duy nhất, giúp dễ thiết lập chính sách CNTT.

Chống phần mềm độc hại cho Máy trạm

Với giải thưởng dành được, tính năng dễ dàng quản lý trong việc phòng chống phần mềm độc hại đem lại cho bạn nhiều thời gian để tập trung vào việc kinh doanh hơn

Chống phần mềm độc hại cho Máy chủ tập tin

Chống phần mềm độc hại nghiêm ngặt giúp bảo vệ máy chủ, giảm nguy cơ phát tán phần mềm độc hại trên toàn mạng.

Bảo mật Di động

Các công cụ bảo vệ và cấu hình cho phép triển khai di động an toàn – ngay cả trên thiết bị của nhân viên.

Quản lý Thiết bị Di động

Các công cụ quản trị thuận tiện để tạo cấu hình an toàn cho thiết bị di động – bao gồm các tính năng giúp có được chiến lược BYOD an toàn.

Kiểm soát (Ứng dụng, Thiết bị, Web)

Kiểm soát chi tiết các ứng dụng, thiết bị và cách nhân viên truy cập và sử dụng web – giúp nâng cao bảo mật và năng suất.

Mã hóa

Bảo mật cho tập tin, thư mục, toàn bộ ổ đĩa hay thiết bị – ngay cả khi chúng bị đánh cắp.

Quản lý Hệ thống

Đơn giản hóa hệ thống quản lý – bao gồm quản lý bản sửa lỗi, quản lý tài sản và cấp quyền – giúp tăng hiệu suất CNTT.

Bảo vệ và kiểm soát tất cả thiết bị đầu cuối
Cloud
Bảng điều khiển Quản lý Hợp nhất

Công nghệ Kaspersky, gồm bảng điều khiển quản lý, là một phần của nền tảng duy nhất, giúp dễ thiết lập chính sách CNTT.

Chống phần mềm độc hại cho Máy trạm

Với giải thưởng dành được, tính năng dễ dàng quản lý trong việc phòng chống phần mềm độc hại đem lại cho bạn nhiều thời gian để tập trung vào việc kinh doanh hơn

Chống phần mềm độc hại cho Máy chủ tập tin

Chống phần mềm độc hại nghiêm ngặt giúp bảo vệ máy chủ, giảm nguy cơ phát tán phần mềm độc hại trên toàn mạng.

Bảo mật Di động

Các công cụ bảo vệ và cấu hình cho phép triển khai di động an toàn – ngay cả trên thiết bị của nhân viên.

Quản lý Thiết bị Di động

Các công cụ quản trị thuận tiện để tạo cấu hình an toàn cho thiết bị di động – bao gồm các tính năng giúp có được chiến lược BYOD an toàn.

Kiểm soát (Ứng dụng, Thiết bị, Web)

Kiểm soát chi tiết các ứng dụng, thiết bị và cách nhân viên truy cập và sử dụng web – giúp nâng cao bảo mật và năng suất.

Mã hóa

Bảo mật cho tập tin, thư mục, toàn bộ ổ đĩa hay thiết bị – ngay cả khi chúng bị đánh cắp.

Quản lý Hệ thống

Đơn giản hóa hệ thống quản lý – bao gồm quản lý bản sửa lỗi, quản lý tài sản và cấp quyền – giúp tăng hiệu suất CNTT.

Quản lý phòng chống phần mềm độc hại dễ dàng
TOTAL SECURITY CHO DOANH NGHIỆP

Giải pháp bảo vệ toàn diện dành cho doanh nghiệp 

Chống phần mềm độc hại cho Máy trạm

Với giải thưởng dành được, tính năng dễ dàng quản lý trong việc phòng chống phần mềm độc hại đem lại cho bạn nhiều thời gian để tập trung vào việc kinh doanh hơns.

Bảo mật cho môi trường cộng tác

Bảo vệ chống phần mềm độc hại, lọc nội dung và tập tin cho Microsoft SharePoint – hỗ trợ khả năng cộng tác an toàn.

Bảo mật cho Cổng kết nối Internet

Bảo vệ cho cổng kết nối Internet phổ biến nhất giúp giảm gián đoạn cho nhân viên khi làm việc trên Internet.

TÌM HIỂU
CÁC GIẢI PHÁP MỤC TIÊU

Bảo vệ bất cứ ở đâu bạn muốn với công nghệ đẳng cấp thế giới

Events Calendar

September 19-20 2012, London

Numberg, 16.-18.10.2012


September 19-20 2012, London

Numberg, 16.-18.10.2012

VIEW ALL
 

Q3 Cyberthreats: Java and Oracle top vulnerability list and cyber- espionagecontinues in Middle East

Wed, November 21, 2012 16:09:20


SMBs Are Under Threat

Wed, November 21, 2012 16:09:20

VIEW ALL

SMBs Are Under Threat

Wed, November 21, 2012 16:09:20


Q3 Cyberthreats: Java and Oracle top vulnerability list and cyber- espionagecontinues in Middle East

Wed, November 21, 2012 16:09:20

VIEW ALL

SMBs Are Under Threat

Wed, November 21, 2012 16:09:20


Q3 Cyberthreats: Java and Oracle top vulnerability list and cyber- espionagecontinues in Middle East

Wed, November 21, 2012 16:09:20

VIEW ALL
Events Calendar

September 19-20 2012, London

Numberg, 16.-18.10.2012


September 19-20 2012, London

Numberg, 16.-18.10.2012

VIEW ALL