pull-icon
logo-mobile

Danh mục

Kaspersky Private Security Network

Kaspersky Private Security Network

Kaspersky Private Security Network giải quyết các mối liên quan bảo mật mạng doanh nghiệp trọng điểm mà không để thất thoát mẩu dữ liệu đơn lẻ ra khỏi mạng nội bộ.


Nhận dạng nguồn phần mềm độc hại và ngăn ngừa phát tán Nhận dạng và phân biệt giữa các cuộc tấn công có chủ đích và các mối đe dọa tổng quát hơn Tối thiểu hóa thiệt hại do các sự cố bảo mật mạng Đánh giá điều tra sự cố và các yêu cầu sửa chữa Giảm các xác thực sai Tuân thủ các quy định, bảo mật và tiêu chuẩn riêng tư nghiêm ngặt.

Tiện ích

Tính năng

Liên hệ

Tất cả các lợi ích của đám mây dựa trên thông tin về mối đe dọa trong phạm vi của bạn

Mt tối đa đến bốn giờ cho các giải pháp bảo mật tiêu chuẩn để nhận được các thông tin cần thiết để phát hiện và ngăn chặn gần như 310.000 chương trình độc hại mới do Kaspersky Lab phát hiện mỗi ngày. Việc chia sẻ thông tin về mối đe dọa thông qua Kaspersky Private Security Network cung cấp thông tin này trong 30-40 giây.

 

Tội phạm mạng đang phát triển không chỉ về số lượng mà cũng còn về độ tinh vi; mặc dù 70% mối đe dọa mà các doanh nghiệp đối mặt hằng ngày là dạng đã biết, nhưng 30% là các mối đe dọa chưa biết, công nghệ cao mà mức độ bảo mật dựa trên truyền thống, chữ ký của chính nó thì không thể khắc phục được. Kaspersky Security Network cung cấp thông tin về bảo mật của Kaspersky Lab đến từng hệ thống có kết nối Internet, đảm bảo thời gian đáp ứng nhanh nhất, tỉ lệ xác thực sai thấp nhất và duy trì cấp độ bảo vệ cao nhất – thậm chí đối với các mối đe dọa chưa biết, công nghệ cao.

 

Mặc dù tất cả các thông tin do Kaspersky Security Network xử lý được bí danh hoàn toàn và phân tách khỏi nguồn, nhưng chúng tôi nhận ra rằng một vài doanh nghiệp yêu cầu khóa dữ liệu tuyệt đối. Về mặt truyền thống, điều này có nghĩa là các doanh nghiệp đã không thể tự bản thân mình sử dụng các giải pháp bảo mật trên nền đám mây.

 

Tất cả các lợi ích của đám mây dựa trên thông tin về mối đe dọa trong phạm vi của bạn

 

Đối với những khách hàng có nhu cầu chuyên dụng này, Kaspersky Lab đã phát triển Kaspersky Private Security Network, cho phép các doanh nghiệp tận dụng hầu hết các lợi ích của bảo mật có hỗ trợ đám mây mà không giảm bớt bất kỳ dữ liệu nào ra ngoài phạm vi được kiểm soát của mình. Đó là phiên bản cá nhân, nội bộ và hoàn toàn riêng tư của doanh nghiệp từ Kaspersky Security Network.

 

Kaspersky Private Security Network giải quyết các mối liên quan bảo mật mạng doanh nghiệp trọng điểm mà không để thất thoát mẩu dữ liệu đơn lẻ ra khỏi mạng nội bộ. Kaspersky Private Security Network:

- Nhận dạng nguồn phần mềm độc hại và ngăn ngừa phát tán

- Nhận dạng và phân biệt giữa các cuộc tấn công có chủ đích và các mối đe dọa tổng quát hơn

- Tối thiểu hóa thiệt hại do các sự cố bảo mật mạng

- Đánh giá điều tra sự cố và các yêu cầu sửa chữa

- Giảm các xác thực sai

- Tuân thủ các quy định, bảo mật và tiêu chuẩn riêng tư nghiêm ngặt.

Kaspersky Private Security Network có thể trở thành một nguồn thông tin về mối đe dọa duy nhất và thông tin cho các giải pháp khác mà doanh nghiệp có thể đang chạy: Security Operations Center (SOC), SIEM, quản trị, quản lý rủi ro và tuân thủ, các tiến trình biện luận và sửa chữa.

 

Tất cả những khả năng này có thể được tích hợp với nguồn cấp dữ liệu Kaspersky Private Security Network, cung cấp kiến thức độc nhất về bảo mật và tính sẵn sàng trước mối đe dọa của tổ chức của bạn.

Hãy để lại thông tin, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn.
Hãy để lại thông tin, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn.
Nhận ưu đãi Bỏ qua