Chương trình giảm giá cho nhân viên doanh nghiệp

Khi mua sản phẩm cá nhân.
Tiết kiệm ngay hôm nay. Thông qua các doanh nghiệp và đối tác đủ điều kiện. Chương trình giảm giá cho doanh nghiệp của Kaspersky mang đến cơ hội để đảm bảo giảm giá lớn cho các sản phẩm cá nhân.

Đã là người dùng

Kaspersky sẽ sử dụng địa chỉ email của bạn để kiểm tra tính đủ điều kiện một lần này và để cung cấp cho bạn liên kết kích hoạt.

Nhập một địa chỉ email công việc hợp lệ để bắt đầu. Chúng tôi sẽ kiểm tra cơ sở dữ liệu của chúng tôi để thiết lập đủ điều kiện.

Sử dụng tài khoản Chương trình giảm giá nhân viên mới của bạn để đăng nhập.

Tận hưởng 50% tiết kiệm cho các sản phẩm tiêu dùng giành giải thưởng của Kaspersky.

Liên hệ  |   Về chúng tôi  |   Các điều khoản và điều kiện