Thử nghiệm so sánh

pull-icon
logo-mobile

Danh mục

Thử nghiệm so sánh

Chất lượng sản phẩm cao cấp của Kaspersky Lab được chứng minh trong các kết quả thử nghiệm so sánh bởi các trung tâm nghiên cứu độc lập. Dưới đây là danh sách các đợt thử nghiệm so sánh của Kaspersky Lab.

Ngày 30 tháng 06 năm 2009
Matousec Transparent Security, June 2009
Trong một loạt các đợt kiểm tra toàn diện do Matousec Transparent Security thực hiện vào tháng 6, Kaspersky Internet Security 2010 đạt đến cấp cao nhất của 10+, tương ứng với “Khả năng bảo vệ tuyệt vời”.

Ngày 01 tháng 12 năm 2008
AV-Comparatives.org,November 2008
Tháng 11 năm 2008, AV-Comparatives, trung tâm nghiên cứu thuộc nước Áo , thử nghiệm các tính năng tự động phát hiện phần mềm độc hại của nhiều sản phẩm diệt virus khác nhau. kaspersky Lab là một trong những phần mềm đầu tiện phát hiện ra các phần mềm độc hại mới.

Ngày 28 tháng 11 năm 2008
AV-Comparatives.org, Tháng 10 năm 2008
AV-Comparatives, một trung tâm nghiên cứu nổi tiếng của Áo, mở một cuộc thử nghiệm về thời gian sao chép tập tin của một sản phẩm chứa virus với các phần mềm diệt virus ở trạng thái cài đặt mặc định và chạy cùng một lúc. Kaspersky Lab đã đạt được kết quả tốt nhất.

Ngày 03 tháng 10 năm 2008
AV-Comparatives.org, Tháng 09 năm 2008
Trong tháng 9 năm 2008, Kaspersky Anti-Virus 2009 nằm trong danh sách những phần mềm có khả năng phát hiện và diệt virus, sâu máy tính, phần mềm độc hại, macros nhanh nhất do AV-Comparatives tổ chức.

Ngày 08 tháng 09 năm 2008
Virus Bulletin publishes test results
Kaspersky Internet Security 2009 là giải pháp phần mềm chống virus tốc độ cho các chương trình và tập tin hệ thống được công nhận bởi nhóm Virus Bulletin.

Ngày 08 tháng 09 năm 2008
Kaspersky Internet Security 2009 receives top marks
Kaspersky Internet Security 2009 được AV_Test.org công nhận điểm ‘A’ ở hạng mục ‘Tổng thể về các phát hiện phần mềm độc hại và phần mềm gián điệp’ và ‘Thống kê danh sách loại những mối đe dọa mới’.

26 Mar 2008
On-demand Scanning
AV-Comparatives, February 2008 

12 Jul 2007
Malware detection – “real-life” conditions
PC Pro, July 2007: Malware detected under simulated “real-life” conditions

25 Apr 2007
Response Time to New Threats
PC World, AV-Test, April 2007: Average response time to new threats

19 Apr 2007
Virus Treatment Capabilities
PC World, AV-Test, April 2007: removal of effects of an active infection

10 Apr 2007
Rootkit Detection
aComputerBild, April 2007: Active rootkit detection

Nhận ưu đãi Bỏ qua