CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ MẠNG THẾ HỆ MỚI

pull-icon
logo-mobile

Danh mục

Thông tin đại lý


CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ MẠNG THẾ HỆ MỚI

Đại Lý: CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ MẠNG THẾ HỆ MỚI

Địa Chỉ: 40/22 Nguyen Van Dau Street, Ward 5, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City

Tỉnh Thành: Hồ Chí Minh

Điện Thoại: 0908449456

Đối Tác: Nhà Phân Phối SP Doanh Nghiệp

Chi tiết »